Sınır Ötesi İşbirlikleri ve Yerel Yönetimler Forumu

 

Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde Avrupa Sınır Bölgeleri Birliği ile Trakyakent”in birlikte düzenlemiş olduğu  “Sınır Ötesi İşbirliği ve Yerel Yönetimler Forumu” İstanbul da gerçekleşti.

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT’ in Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Sınır Bölgeleri Birliği’nin işbirliğinde düzenlemiş olduğu “Sınır Ötesi İşbirliği ve Yerel Yönetimler Forumu” İstanbul da üye belediye başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile 3 günde tamamlandı.

TRAKYAKENT Üye Belediye Başkanları, RAM TRAKYA Üyesi Belediye Başkanları ve Birliğin yetkilileri, Bulgaristan Belediye Çalışanları (NABC) Birlik Başkanı ile birlikte Avrupa Birliği Bakanlık temsilcileri ve Avrupa Sınır Bölgeleri Birliği AEBR yetkililerinin katıldığı toplantı, TRAKYAKENT Birlik Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, RAM TRAKYA Birlik Başkanı Kolyo Milev, NABC Birlik Başkanı Valentin Lazarov, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve AEBR Genel Sekreteri Martin Guillermo-Ramirez ve Birlik Müdürü Sinan Çetiz’in açıliş konuşmaları ile başladı.

TRAKYAKENT ve Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç toplantıda yaptığı açış konuşmasında; Sınır ötesi işbirliklerinin son zamanlarda adından sıkça bahsettirmeye başladığını, önceleri Türk Belediyelerin daha az oranda işbirliklerine yöneldikleri fakat şu anda karşılıklı işlevsel ilişkileri yürütmeye başladıklarını, Sınır Bölgesinde faaliyet gösteren bir Belediyeler Birliğinin Başkanı olarak bu değişimin her anına tanık olduğunu belirtti.

Türkçe, İngilizce, Almanca ve Bulgarca gerçekleşen forum 3 oturum boyunca Türkiye’nin ve Avrupa’nın değişik yerlerinden katılım gösteren 120 kişiyle devam etti.

I. Oturum “Genişletilmiş Bir Avrupa’da Bölgesel İşbirliği ve Yerel Yönetimlerin Rolü”

Toplantının birinci oturumunda Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Komisyonu Temsilcisi ” Avrupa Birliği Mali Yardımları, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Bileşen-Sınır Ötesi İşbirliği Programları” konuları ile katılımcıları bilgilendirdi.

“TÜRKİYE’DE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ” başlıklı Türkiye’de Birlikleri ve Belediyeleri hedef alan Sınır Ötesi İşbirlikleri ve Trakya’daki belediyelerin İşbirliklerinin swotunu içeren sunumu TRAKYAKENT Birlik Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç katılımcılar ile paylaştı. Yaptığı sunum sırasında TRAKYAKENT’in üye belediyelerine;

Kalkınma yolunda öncelik verdikleri faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için yapabilecekleri çalışmalar konusunda bilgilendirerek, ulusal veya uluslar arası projelerle kaynaklardan verimlilikle yararlanabilecekleri yolları göstermekte olduğunu,

Kardeş şehir ilişkileri kurmaları için öncülük ederek üye belediyelerini bir araya getirip, ortak problemleri saptayıp ve noktanın etrafında bulunan yerel yönetimlerin tanışmalarını sağlama konusunda çalışmalar yaptıgını,
Girişimlerin nasıl şekillendirilmesi konusunda yardımcı olup, benzer özelliklere sahip iki yerel yönetim arasında ilişkiye geçilmek istenen ilk adres olmak konusunda model olma konusunda hazırlıkla yaptığını aktarmıştır.

II. Oturum “Başarılı İşbirliği Örnekleri”

Moderatörlüğünü TRAKYAKENT Birlik Müdürü Sinan Çetiz’in yaptığı ikinci oturumda, RAM TRAKYA Birlik Müdürü Ivan Varlyakov, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Alpullu Belediye Başkanı Ahmet Durgun ve Sınır Ötesi İşbirliği Temsilcisi Miquel Angel Crespo konuşmacı olarak yer aldı.

TRAKYAKENT Birlik Müdürü Sinan Çetiz, ”Belediyeler mevcut işbirliklerinden, Belediyelerin çevre belediyelerin imkan ve kabiliyetlerinden fazla haberdar olmamaları, Hem belediyeler hem de birlikler ileriye dönük planlarında geleneksel altyapı projelerini hayata geçirme yönünde ortak fikre sahip olmamalarından dolayı büyük işbirlikçi projelerin hayata geçmediği fakat Trakya’da Yurtdışı İşbirliklerini başarılı bir şekilde yürüttüklerinden bahsetti.

III. Oturum “Devam Eden Başarılı Proje Uygulamaları”

Toplantı’nın üçüncü oturumunun moderatörlüğünü AEBR 1. Başkan Vekili Ann-Sofi Backgren gerçekleştirdi. Oturum’da “Devam Eden Başarılı Proje Uygulamaları” konusu üzerinde durulurken, konuşmacı olarak TRAKYAKENT Uzmanı Mehtap Cihan Miçonunoğlu Akkuş, Dış Sınırlar AEBR Görev Grubu Başkanı Johannes Moisio ve Lapland Bölge Konsey Valisi Esko Lotvonen konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının son oturumunda İspanya ile Fransa arasında gerçekleştirilen ciddi bütçeli projeler paylaşıldı. Bu tür projelerin gerçekleştirilmesi için belirlenen bölgelere yüksek oranlı fonlar aktarıldığı ise yine forumda paylaşıldı.

“BELEDİYELER ARASI İŞBİRLİKLERİ” konusunda Trakya Bölgesinde yer alan TRAKYAKENT’e üye belediyelere uygulanan İşbirlikleri Saha Araştırmasını toplantı katılımcılarına aktaran Birlik Uzmanı Mehtap Cihan Miçonunoğlu Akkuş ” Belediyeler verimlilik ve etkililiği arttırmanın bir yolu olarak diğer belediyelerle güçlerini birleştirmeyi seçebilir, bazı hizmetler için uzmanlıklarını paylaşabilirler ve kendi başlarına elde edebileceklerinden çok daha büyük bir verimliliğe ulaşma imkanı elde edebilirler sözleri ile sunumunu tamamladı.

Oturumların tamamlanmasının ardından Trakyakent ile Avrupa Sınır Bölgeleri yetkililerinin yönettiği değerlendirme, soru-cevap ve öneriler kapanış oturumunda yer aldı. Kapanış oturumunda dikkati çeken sonuç; Trakya’da bulunan Belediyelerin işbirlikleri konusunda yaşadığı sorunlar, ihtiyaçlar ve engeller; İletişimsizlik, Belediyelerin Birbirini tanımaması, Birlikte hareket etmemek, ortak koordinasyonun sağlanamaması, Toplum olarak işbirliği kültürüne sahip olmamamız ve Yönetim farklılıkları olarak saptanmıştır.